Dienstverleningsdocument

Inleiding
Voor u ligt het dienstverleningsdocument. In dit document informeren wij u over wie wij zijn. Daarnaast informeren wij u over de manier waarop wij betaald krijgen voor het verlenen van onze diensten. Dit dienstverleningsdocument is een informatief document en verplicht u niet om diensten af te nemen van ons kantoor of om een bepaald financieel product met een financiële instelling te sluiten.

Over NL-V
NL-V is een modern bedrijf met ouderwetse dienstverlening. Onze visie op een samenwerking is er een voor de lange termijn. Samen met u streven we naar de best mogelijke oplossing. De kernwoorden van onze dienstverlening zijn, deskundig, creatief en betrokken.

Naam organisatie: NL-V onderdeel van BeeAdvised
Adres: Krommepad 5h, 1251 HP, Laren
Telefoonnummer: 035 – 69 234 01
Email: info@nl-v.nl
Website: www.nl-v.nl
Inschrijving AFM 12042942 (BeeAdvised)
Inschrijving KVK 53963423

Welke diensten verrichten wij voor u?

Particuliere verzekeringen
U kunt bij ons schadeverzekeringen afsluiten. Onder particuliere schadeverzekeringen vallen bijvoorbeeld auto-, aansprakelijkheids-, woonhuis-, inboedel-, zorg-, rechtsbijstand- reisverzekeringen

Wij kunnen adviseren en zorgen voor de totstandkoming van de verzekeringen.
Voor verzekeraars treden we op als intermediair (tussenpersoon). Dat wil zeggen dat je ook na het afsluiten bij ons terecht kunt voor advies, wijzigingen en eventuele schades.

Werkwijze
Voor elke verzekering geldt hetzelfde proces, u kunt deze zelf aanvragen via onze site. Het uitgangspunt is dat wij u een verzekering op maat leveren waar u zich in kan vinden. Het gaat immers om u. Afhankelijk van het product of dienst, verlenen wij in overeenstemming met u de benodigde nazorg. Hierbij moet u denken aan periodieke controles van uw polissen en tussentijds contact om er voor te zorgen dat wij op de hoogte blijven van uw situatie.

Wij wijzen u er echter op dat voor zaken waar NL-V niet van op de hoogte is gesteld, NL-V niet verantwoordelijk gehouden kan worden.

Wat verwachten wij van u

Het is van essentieel belang dat u ons de juiste en volledige informatie verstrekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verhuizing is voor ons ook van belang.

Hoe wordt NL-V beloond?

Provisie:
Onze inkomsten bestaan meestal uit provisies. Bij provisiebeloning ontvangt NL-V van de betreffende maatschappijen vergoeding voor de door haar gemaakte kosten. Deze vergoeding ontvangt zij in de vorm van provisie. Deze provisie is verwerkt in de kostenstructuur van het betreffende product. In bijna alle gevallen is deze vergoeding toereikend voor de kosten die worden gemaakt.

Hoe objectief is NL-V?

NL-V is een onderneming die vrij is in haar advisering. NL-V heeft geen aandelen in of zeggenschap over een aanbieder van financiële producten. Evenmin heeft een aanbieder aandelen in of zeggenschap over NL-V.
NL-V kan adviseren over producten van verschillende aanbieders. Met geen van deze aanbieders is NL-V een omzetverplichting aangegaan.

Beloningsbeleid werknemers

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn.
Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht.

Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen.

Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
info@kifid.nl
www.kifid.nl
Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.015962
Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid.
U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

Persoonsgegevens

Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zullen wij gegevens van u als klant opslaan. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

Translate »